Úvod             Služby             O firmě           Kontakt          Reference
VYUŽIJTE ELEKTRICKÉ TOPNÉ KABELY

Mnoho z nás již na vlastní kůži pocítilo některá negativa zimního období, jako jsou zamrzlé vodovodní trubky, okapy a nebo příjezdové cesty ke garážím. Námraza nám pak může způsobit mnoho škod, které lze odstranit pouze s velkým úsilím a vynaložením nemalých nákladů.

topné kabely příklad použití

Navíc, promrzání dlažby, stavebních konstrukcí a potrubí negativně působí na jejich životnost. Těchto starostí nás přitom může ušetřit jednoduché temperování pomocí elektrických topných kabelů.

Možnosti použití
Při zvažování možností využití elektrických topných kabelů se vůbec nemusíme omezovat pouze na vytápění a temperování obytných prostor. V našem obydlí i mimo něj s jistotou najdeme mnoho míst, jejichž nevyhřívání nám čas od času přinese nemalé problémy.

Ochrana vodovodního potrubí
Ukázkovým případem může být zamrzlé potrubí v prostorách, které jsou vytápěny pouze občasně (na chatách či chalupách) a nebo také vodovodní potrubí vedené venkovním prostředím, které spolehlivě zamrzne i při silném zaizolování. Řešení, které se prakticky osvědčilo, je dotápění dalším zdrojem tepla. Nemusí se však jednat pouze o dokončené stavby. Vodovodní přípojky přece realizujeme již při hrubé stavbě, instalace vytápění probíhá až v další etapě. V případě přerušení prací přes zimní období je vhodné venkovní vývody vodovodního potrubí, zaizolovat a zajistit temperování pomocí elektrických topných kabelů.
V některých případech, např. při rekonstrukci vodovodního potrubí jsme ze stavebních důvodů nuceni vést vodovodní potrubí venkovními nebo neotápěnými prostory. Zajištění proti zamrznutí se stává nutností, jinak můžeme zůstat bez vody. Navíc se v současné době rozvody studené vody sestavují z plastového potrubí, kde si klasickou letlampou mnoho nepomůžeme. Sami jistě uznáte, že následné rozmrazování pomocí fénu nepatří mezi zvlášť efektivní ani příjemné činnosti. Jako prevenci lze přitom použít jednoduché řešení, které spočívá v instalaci elektrického topného kabelu, obalení plastového potrubí hliníkovou folií a následné tepelné zajištění pomocí izolací na trubky.

Prevence proti zamrzání okapů a svodů
V mnoha objektech se můžeme setkat s problémy způsobenými zamrznutím okapů a svodů. Rampouchy jsou na první pohled vydařeným dílkem matky přírody, ale mohou způsobit nevratná poškození okapových žlabů. Navíc, promrzlé svody a okapy nemohou odvádět vodu a ta potom stéká na fasádu, což způsobuje její promrzávání a praskání! V neposlední řadě rozhodně nelze podceňovat riziko těžkého úrazu osob způsobené padajícími rampouchy či ledovými bloky.

Temperování venkovních ploch
Říkáte si, tak a teď mi ještě budou doporučovat vytápění chodníku. A na to odpovídáme, proč ne! Temperování venkovních ploch v době mrazů je ta nejlepší ochrana před vytvářením námrazy („ledové skluzavky“). Ta může být opět příčinou těžkých úrazů nebo minimálně velkým znepříjemněním života.
Z venkovních ploch, jako jsou chodníky, schody, vstupy do objektů, vozovky, parkovací plochy nebo nájezdové rampy je nutno v zimním období pracně odstraňovat sníh nebo náledí. Následně je nutno tyto plochy posypávat štěrkem nebo solit. Při kalamitních situacích je tato údržba velmi nákladná nebo téměř nemožná. Na venkovních plochách s většími sklony nebo na schodištích může vlivem kluzkého povrchu docházet i k vážným úrazům. Značné škody, jejichž odstraňování je poměrně nákladnou záležitostí, způsobuje voda, která při tání velkého množství sněhu zatéká do stavebních konstrukcí.
Instalací elektrických topných kabelů zabráníte tvorbě náledí a hromadění sněhu. Vzhledem ke krátké době provozu, velmi vysoké účinnosti a nízké spotřebě energie při použití regulace je toto řešení velmi hospodárné.
Na závěr zdůrazňujeme zásadní skutečnost, že samotné elektrické topné kabely mají nulové náklady na údržbu a ještě nám uspoří náklady na údržbu zařízení, které chrání proti zamrznutí.

Venkovní plochy
Pro trochu změny rytmu začneme tím, čím jsme v našem úvodu končili, čili ochranou venkovních ploch před promrzáním. Seznámíme se podrobněji s technologií, způsobem použití regulací a samozřejmě s cenami.
Z předchozích příspěvků o elektrickém podlahovém vytápění víme, že hygienické maximum tepelného výkonu na metr čtvereční plochy (při vytápění obytných prostor) by se měl pohybovat kolem 60 až 100 W/m2 v obytných místnostech a zhruba 160 W/m2 v koupelnách s keramickou dlažbou.
Pro temperování venkovních ploch vzhledem ke klimatickým podmínkám a skladbě venkovních vrstev využijeme příkonů od 200 do 300 W/m2. Jeho velikost samozřejmě záleží na hloubce uložení topných kabelů, místě  využití (např. u mostů či ramp je třeba se bránit před promrzáním zespodu) a samozřejmě na místních klimatických teplotách (se stoupající nadmořskou výškou klesají průměrné venkovní teploty).

Výběr topného kabelu
Pro instalaci používáme topné kabely, které jsou přímo výrobcem určeny pro instalaci do venkovních prostor. Výrobci nabízejí
buď samotné kabelové okruhy, které instalujeme pomocí fixačních pásků nebo topné rohože (kabelové okruhy zapletené či zatavené do skleněného vlákna), jejichž využití zrychluje pokládku velkých ploch. Kabelové okruhy zase dobře využijete pro temperování nesouvislých ploch a nebo schodů. Pro venkovní plochy využíváme topné kabely s výkonem 15 až 20 W na metr délky, které pokládáme s roztečí tak, abychom dosáhly požadovaného plošného výkonu a nebo topné rohože s požadovaným příkonem. U kabelových okruhů kalkulujeme s cenou od 1000 Kč za výkon 300 W, u topných rohoží (podle šíře) s cenou od 1100 Kč/m2.

Regulace
K tomu, aby náš systém temperování venkovních ploch fungoval naprosto hospodárně a pouze v okamžiku, kdy je toho skutečně zapotřebí se nejlépe hodí přístroje se dvěma senzory, z nichž jeden reaguje na přítomnost ledu na povrchu otápěné venkovní plochy a druhý na teplotu otápěné plochy. Tyto regulace s příslušnými senzory pro použití na venkovních plochách lze pořídit od 15 000 Kč.
Způsob instalace topného kabelu pod dlažbu
využití topných kabelů
využití topných kabelů

Využití a instalace
Temperováním volných ploch zabraňujeme tvorbě námrazy a hromadění sněhu na těchto plochách. Topné kabely proto aplikujeme např. na chodníky, příjezdové komunikace, rampy, mosty a schody, čili tam, kde by vytvoření námrazy znamenalo riziko úrazu či nehody a také tam, kde by námraza komplikovala např. příjezd nebo výjezd vozidel, pohyb po areálu apod.
Topné kabely instalujeme do betonového lože pod vrchní vrstvou, kterou může být např. asfalt, dlažba apod. Topné kabely lze,
při dodržení určitých zásad, instalovat do pískového lože. Je nutné dbát na co nejbližší umístění topných kabelů k otápěné vrstvě.
Nejde však jenom o klouzání. Všichni jistě víme, jaké škody umí způsobit led na komunikacích, ať jsou to již asfaltové, betonové nebo dlažbové povrchy. Zjednodušeně můžeme říct, že je doslova roztrhá a zprohýbá, u betonu dochází k jeho rozrušení. Vzhledem ke značným finančním nákladům nutných k realizaci komunikací a následně dalším, neméně vysokým nákladů na údržbu a opravy, již rozhodně temperování pomocí elektrických topných kabelů není nehospodárnou činností. Dlužno také podotknout, že k poškozením může dojít již po první zimě, a jak sami jistě uznáte, koho by potěšilo opravovat již po roce draze pořízené komunikace. Samotné roční provozní náklady, podle přírodních podmínek, četnosti výskytu námraz, sněžení a nízkých venkovních teplot, se díky účinné regulaci pohybují v řádech stovek až maximálně několik tisíc korun. Pro názornost, při využití výhodné přímotopné sazby na 100 m2 temperované plochy v oblasti s výpočtovou teplotou -15 °C lze stanovit na cca 1400 Kč ročně.

Zamrzání okapů a svodů…
…je také nepříjemnou záležitostí, i když pohled na ohromné rampouchy visící ze střechy dokáže potěšit snad každého z nás. Bohužel, důsledky jejich přítomnosti již tolik potěšující nejsou.

Vznik námraz
Jistě bude vhodné si objasnit, kde že se námraza na střeše a rampouchy vlastně berou. Příčinou je odtávání sněhu na střeše, způsobené buď osluněním a nebo špatnou izolací střechy, spadání a následné namrzání sněhu v okapech. Vznik ledu v okapech způsobuje jejich nevratné deformace. A protože ledové bloky mohou dosáhnout poměrně značné hmotnosti, způsobují ohýbání okapů a jejich uvolňování ze střešních úchytů. Hmotnost namrzlého ledu a rampouchů v okapu o délce např. 10 m může činit několik set kilogramů.
Pokud se okap a svod zaplní ledem, odtátá voda již nemůže odtékat a proto se tvoří rampouchy. Může však také dojít k odtékání vody na fasádu, čehož následkem je její promáčení a potrhání (tvorba ledu).
Způsob navíjení topných kabelů na vodovodní trubky (ochrana proti zamrznutí)
topný kabel na vodovodu

Využití, dimenzování a instalace topných kabelů
Jako vhodné řešení se opět nabízí využití elektrických topných kabelů, které jsou výrobcem určeny pro použití ve venkovních prostorách či přímo pro temperování okapů a žlabů. Doporučuje se využít kabely s výkonem 20 W na metr délky, při tzv. souběžném vedení v okapu či svodu (tam a zpět) tím získáváme dostatečný výkon 40 W na 1 metr okapu a nebo střešního svodu.
Doporučená hodnota výkonu je minimálně 30 W na jeden metr délky okapu o šířce 15 cm, s větší šířkou je nutno výkon zvětšit. Kabely se jednoduše instalují do okapů a nebo svodů pomocí speciálních plastových příchytek, které také dodá výrobce.
Na jeden metr okapu anebo svodu musíme počítat zhruba s 2 metry topného kabelu (montáž tam a zpátky). Stanovení běžné ceny za délkový metr by bylo trochu matoucí, neboť součástí topných kabelů je tzv. studený konec (v délkách několik metrů) sloužící k připojení na regulaci. Ceny kabelů o délce od 10 do 100 m (bez studeného, netopného konce) se pohybují od 800 do 3200 Kč. Plastové příchytky jsou korunovou položkou.
K řízení činnosti a hospodárnému nakládání s energií je zapotřebí regulace s teplotním a vlhkostním senzorem, její cena je zhruba 15 000 Kč.
Vzhledem k nízkému příkonu a spolehlivé regulaci lze i pro rozsáhlejší aplikace počítat s ročními náklady na provoz v řádech stokorun (a to i v běžné sazbě pro obyvatelstvo). To je rozhodně mnohem méně, než by činila oprava či pořízení klempířských konstrukcí (v řádech tisíců až desítek tisíc korun).
Řez instalací topných kabelů pod dlažbu
využití kabelů na schodišti

Ochrana potrubí proti zamrzání
Při déle trvajících mrazech může zamrznout i silně zaizolované potrubí, nemluvě o vodovodním potrubí vedeném venkovním prostředím a nebo nedostatečně vytápěnými prostory. Následné rozmrazování rozhodně nemusí být záležitostí příjemnou (rozzlobená manželka za zády, která potřebuje vařit či prát) a časově nenáročnou. Vodovodní potrubí je lépe v kritických pasážích zaizolovat a temperovat pomocí elektrických topných kabelů.
Instalace topných kabelů pro ohřev
instalace na střechy

Temperování delších úseků
Pro temperování potrubí větších délek od 15 metrů výše, využijeme standardní topné kabely se studeným netopným koncem o výkonech 10 až 15 W na metr délky. Minimální potřebný výkon samozřejmě závisí na tloušťce trubky, nejnižší venkovní teplotě, která se v lokalitě vyskytuje a také na tloušťce izolace, která trubku obaluje. Informativně lze uvést, že pro trubku 25 mm („coulku“) při minimální venkovní teplotě -25 °C a tloušťce izolace cca 1 cm potřebujeme pro temperování kabel o výkonu 15 W na metr délky, pro „dvoucoulku“ při stejných vstupních hodnotách zhruba 25 W na metr délky trubky. Zvýšení výkonu při použití kabelu 15 W/m dosáhneme tím, že kabel na trubku navineme (potřebujeme zhruba 1,7 metru topného kabelu na metr trubky).
Kabel se na trubku upevňuje pomocí hliníkové lepicí pásky. Temperovat lze samozřejmě i plastové vodovodní trubky, pro lepší rozložení tepla je před instalací kabelu obalte alobalem.
Stejně jako v předchozím případě, využijeme kabelové okruhy se studeným koncem, které mají dostatečné krytí pro instalaci ve vlhkých prostorech. K dispozici jsou okruhy v délkách od 20 do 180 metrů (bez studených netopných konců) v příznivém cenovém rozmezí od 1200 do 7000 Kč.
K regulaci použijeme jednoduché a levné termostaty s teplotním čidlem, které jsou určeny k provozování v příslušných teplotách, cena kompletu je zhruba kolem 2500 Kč. Vzhledem k účinné regulaci lze provozní náklady na temperování potrubí 20 m stanovit při použití běžné sazby řádově na stokoruny.

Temperování kratších úseků
Pokud je kritický úsek krátký, je vhodné využít speciálních kabelů, jejichž součástí je termostat, který se dotýká trubky. Při dimenzování a instalaci postupujeme úplně stejně jako v předchozích případech.
Rozdíl je pouze ten, že kabely s termostatem jsou k dispozici v délkách již od 1 metru s výkonem např. 15 W na metr délky. Ceny pro délky 1 až 50 metrů se pohybují od 1400 do 5000 Kč.
Způsoby instalace topného kabelu na ochranu schodů proti tvorbě námrazy
isntalace na schodiště


    ...garance spolehlivé a
  bezpečné elektroinstalace
                                                                                                                                                   Copyright ©  1993    Elektroslužby-Trkola                                                                                                                     
TOPlist